Αρχική /ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Uniiti, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις νομικές ειδοποιήσεις και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτές.

Έκδοση ιστότοπου

Διευθυντής έκδοσης: Johann Le Doze

Ο δικτυακός τόπος Uniiti δημοσιεύεται από την εταιρεία Uniiti SAS

Uniiti, απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ

66 Rue René Boulanger 75010 Paris +33 (0)1 85 08 37 29

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο που υπάρχει, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο σε αυτόν τον ιστότοπο είναι, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ιδιοκτησία της Uniiti.

Χρήση των δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει διάφορα δεδομένα (όνομα επικοινωνίας, όνομα εστιατορίου, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.) όταν συμπληρώνετε μια φόρμα στον ιστότοπό μας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσει η εταιρεία μας να επεξεργαστεί το αίτημά σας.


Καταγράφονται στο αρχείο πελατών μας και μπορούν να οδηγήσουν στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης με το τμήμα πελατών μας στο +33 (0)1 85 08 37 29. Τα στοιχεία αυτά δεν αποστέλλονται σε τρίτους οργανισμούς.

Cookies

Ένα ή περισσότερα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο για να διευκολύνουν τη σύνδεσή τους στον ιστότοπο, τη διαχείριση λογαριασμών ή την αποθήκευση των ρυθμίσεών τους. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τι σας ενδιαφέρει στον ιστότοπό μας και να σας προτείνουμε σχετικό περιεχόμενο χάρη στον διαφημιστικό μας συνεργάτη, την Adroll. Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου του επισκέπτη. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών των cookies και των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να κατέχει η Uniiti.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Uniiti είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.</br> Η ακρίβεια, η πληρότητα και η επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Uniiti δεν μπορούν να διασφαλιστούν.</br></br> Εσείς και μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της ιστοσελίδας Uniiti και του περιεχομένου της.</br> Ο δικτυακός τόπος Uniiti δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του που δεν είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας.</br></br> Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται από εξωτερικές εταιρείες ή υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειρίζεται η Uniiti.</br></br> Η ύπαρξη ενός συνδέσμου από την Uniiti προς έναν άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενό του έχει επικυρωθεί.</br></br> Γενικά, ο δημιουργός παραμένει πλήρως υπεύθυνος για κάθε μήνυμα που δημοσιεύεται.

Hosting

Εταιρεία OVH